SEAT FLOTA  WI TEGO MIKOLAJA

EKSPEDYCJA
UCZESTNICY
DZIENNIK
GALERIA
PRASA
MONT BLANC

 

 


"Ponad Szczytem" to część projektu "Kangur" Fundacji Flota Świętego Mikołaja, który ma na celu podjęcie próby zdobycia najwyższego, alpejskiego szczytu - Mount Blanc przez dwójkę osób niepełnosprawnych.

Założeniem projektu "Kangur" jest pokonywanie przez osoby niepełnosprawne barier trudnych nawet dla ludzi pełnosprawnych. Dzięki temu mogą one dawać przykład innym niepełnosprawnym i zachęcać ich do czynnego udziału w turystyce, sporcie i rekreacji.

Wstępny plan:
1. Wyjazd - niedziela 21.08.2006r.
2. Poniedziałek przyjazd na miejsce do Chamonix (kwaterunek na polu campingowym), odpoczynek zapoznanie z terenem.
3. Wtorek rano wyjście w góry.
4. W zależności od warunków aklimatyzacji oraz prędkości wchodzenia. Czas wejścia i zejścia przyjmuje się na około 5-6 dni.
5. 28.08.2006r. powrót do Polski.

Zaznaczamy, że jest to tylko próba wejścia na szczyt bez jakiegokolwiek nacisku. Decyzyjność w tej kwestii zostawiamy uczestnikom jak również profesjonalnym instruktorom.

                                                                                                                      Flota Świętego Mikołaja
                                                                                                                             www.flota.org.pl